Iz dobrog se ne ide
drhtala ko prut
riječi očeve
dodji da nas vidi

[Refren]

na daleki put
u životu svom
kad ne bude nje
Plakala je majka
[Refren]
dodji da nas vidi
Sada nikog nema
makar još jednom
boli svaka suza
makar još jednom

i majka je rekla
Ti u bijeli svijet
makar još jednom
zaplakala tad
zaplakala tad

što joj je potekla

u životu svom
dodji da nas vidi
Bit ce kuća pusta
Iz dobrog se ne ide
Sada nikog nema
često u san dodju
i za mnom je majka
a ti ode brate

u životu svom
u životu svom
[Refren]
Iz dobrog se ne ide
makar još jednom
Sada nikog nema
dodji da nas vidi
to je otac reko
u svijet bijeli daleko
ja u drugi grad
Sada nikog nema
ja u drugi grad
i za mnom je majka
Ti u bijeli svijet
u svijet bijeli daleko

Iz dobrog se ne ide
kada si polazio
u životu svom
ja u drugi grad

Ti u bijeli svijet
i za mnom je majka

makar još jednom

Sada nikog nema
boli svaka suza

i majka je rekla
dodji da nas vidi
u životu svom
zaplakala tad

dodji da nas vidi
to je otac reko
Sada nikog nema
a ti ode brate
što joj je potekla
makar još jednom