Ako kažu jednog dana
nevjernice što me rani
ali meni nema pomoći
da umirem u kafani
kažu nećeš dobro proći
Crna ženo crna ženo
nevjernice što me rani
nevjernice što me rani

zašto igraš nepošteno
zašto igraš nepošteno
kažu nećeš dobro proći
Crna ženo crna ženo

Ti ćeš biti razlog tome

da umirem u kafani

nevjernice što me rani
Svakog dana pet kafana
Crna ženo crna ženo
zašto igraš nepošteno
da umirem u kafani

crna ženo što si nevjerna

da umirem u kafani
da sam umro zbog kafana
[Refren]
znaj da nije istina
da umirem u kafani
Drugovi me opominu
da umirem u kafani
Ti ćeš biti razlog tome
vječna rano srcu mome
ali meni nema pomoći
vječna rano srcu mome
svojoj kući dolazim

crna ženo što si nevjerna
nevjernice što me rani
nevjernice što me rani
Drugovi me opominu
pa na vrata u tri sata
[Refren]
[Refren]